Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Checklist

Onderstaand treft u onze checklist aan om er zeker van te zijn dat u de juiste documenten meeneemt naar het intake gesprek.


 • Geldig legitimatiebewijs (Paspoort / Identiteitskaart / Rijbewijs)
 • Kopieën van uw laatste drie inkomens specificaties
 • Kopie van uw ziektekostenpolis
 • Beschikking van uw huur- en zorgtoeslag
 • Beschikking van uw kindgebondenbudget
 • Kopie van uw huurovereenkomst (indien van toepassing)
 • Kopieën van uw verzekeringspolissen
 • Kopieën van uw laatste 3 bankafschriften
 • Recente correspondentie betreffende uw vaste lasten (huur/nutskosten/telefoon/enzovoorts)
 • Recente correspondentie betreffende uw schulden (indien van toepassing)
 • Kopie van uw arbeidscontact (indien van toepassing)
 • Kopieën van uw leningen (indien van toepassing)
 • Kopie van de recente jaaropgaaf
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister (alleen bij beschermingsbewind via de rechtbank)
 

 

 


Richtinggevend    |    Doeltreffend