Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Kwaliteit

Het beheer van iemands geld en/of goederen is aan strenge eisen gebonden. Objectiviteit en onafhankelijkheid van de beheerder moeten gewaarborgd zijn. Ook continuïteit moet worden gegarandeerd.

Verder moet de aansprakelijkheid van de beheerder goed geregeld zijn. De beheerder moet ter zake deskundig zijn en geen enkel financieel belang hebben bij het beheer. Aleyon bewindvoeringen is aangesloten bij de Branchevereniging Horus en voldoet hiermee aan de, door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK), gestelde eisen voor bewindvoerders. Horus controleert jaarlijks of Aleyon Bewindvoeringen nog aan de door hen gestelde kwaliteitseisen voldoet.

De tarieven van Aleyon Bewindvoeringen zijn conform de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.

Klachtenprocedure
Aleyon Bewindvoeringen vind het belangrijk om een goede kwaliteit aan u te bieden. Toch kan het soms voorkomen dat u het niet eens bent met uw bewindvoerder of dat u vragen blijft houden. In deze gevallen willen wij u verzoeken de onderstaande klachtenprocedure te volgen.

Indien u ontevreden bent over het geboden beschermingsbewind kunt u het beste contact opnemen met uw bewindvoerder om de klacht met hem of haar te bespreken. In eerste instantie zal geprobeerd worden om schriftelijk of telefonisch uw klacht op te lossen (binnen het redelijke en de mogelijkheden). Lukt dit niet dan kan er eventueel een gesprek met de bewindvoerder volgen. Als het ook tijdens dit gesprek niet lukt om tot een oplossing te komen dan kunt u vervolgens uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van Aleyon Bewindvoeringen. Deze zal uw klacht onderzoeken en (in eerste instantie) schriftelijk aan u reageren. Wanneer ook dit niet tot een oplossing leid is wederom een gesprek, met de bewindvoerder en de directeur mogelijk. Biedt dit eveneens geen oplossing dan kunt u zich wenden tot de Branchevereniging, Horus. Vervolgens kunt u de klachtenprocedure volgen zoals zij deze hanteren.

Klik op de onderstaande link om naar de pagina van Horus te gaan betreffende klachten.
https://www.horus.nl/themas/klachten/

 


Richtinggevend    |    Doeltreffend